Felügyeleti szerveink

Felügyeleti szerveink

Magyar Nemzeti Bank


Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: 06 80 203 776
Fax: 06 1 489 91 02
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: http://www.mnb.hu/felugyelet
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Központi levélcím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Székhely: H-1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
Honlap: http://naih.hu
 

A Magyar Nemzeti Bank a Cofidis Magyarországi Fióktelepével illetve a Fióktelepbe 2017. január 1. napjával beolvadt Banif Plus Bank Zrt.vel szemben a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt az alábbi határozatokat hozta, amelyek rendelkező része az alábbi linkekre kattintva olvasható:


JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI ELINTÉZÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÓRUMOK

Pénzügyi Békéltető Testület