Cofidis autóhitel és -lízing

Cofidis autóhitel és -lízing

Tisztelt Ügyfeleink!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a Banif Plus Bank Zrt. 2016. december 31. napi hatállyal beolvadt a Cofidis S.A. francia hitelintézetbe, és a beolvadással egyidejűleg, a beolvadás napján a Banif Plus Bank hitel és pénzkölcsön nyújtási és pénzügyi lízing tevékenységének további folytatását átadta a Cofidis S.A. magyarországi fióktelepeként már jelenleg is működő Cofidis Magyarországi Fióktelepének (Cg.01-17-000367). A beolvadás semmilyen hátrányos hatással vagy következménnyel nem jár Ügyfeleinkre nézve. A beolvadást megelőzően hatályos hirdetmények, általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok maradnak hatályban – a szükséges technikai módosításokkal - a beolvadást követően is, azzal, hogy hitel/kölcsön esetén a hitel/kölcsön nyújtója, pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a beolvadás napjától a Cofidis Magyarországi Fióktelepe lesz. Ügyfeleinknek szerződéses kötelezettségeik teljesítése érdekében minden tekintetben az eddigieknek megfelelően kell eljárniuk. A díjfizetési módok, a csoportos beszedés és az egyedi utalás feltételei nem változnak, a Banif Plus Bank bankszámlaszámai és a csoportos beszedéshez szükséges azonosítók szintén változatlanok maradnak, ahogy a terhelési napok is az Ügyfeleink által a szerződésükben rögzített napok maradnak. Azon Ügyfeleinket, akik csekken rendezik havi törlesztőrészletüket, szintén nem érinti a beolvadás, azzal, hogy a 2016. december hónap folyamán kézhez vett, 2017. január hónapra vonatkozó csekken kell rendezniük a januári törlesztőrészletüket, attól függetlenül, hogy a csekk még a Banif Plus Bank nevére szól, továbbá azzal, hogy 2017. január hónaptól már a Cofidis Magyarországi Fióktelepe szerepel a csekkeken. A fentieknek megfelelően Ügyfeleink fennálló kötelezettségei törlesztésének helyét és időpontját nem érintik a változások.  

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Közlemény - Pénztári szolgáltatás megszüntetéséről

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy győri és miskolci irodánkban 2018. március 13. napi kezdettel megszűnik a pénztári szolgáltatás és ennélfogva a pénzbefizetési lehetőség. Budapesti és debreceni irodánkban változatlanul elérhető a pénztári szolgáltatás. Irodáink elérhetősége, pénztári nyitva tartása a kapcsolat menüponton belül az elérhetőségek alpont alatt található.

Megértésüket köszönjük!

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Tájékoztatás székhelyváltozásról

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy új székhelyünk 2017. május 1-től az 1133 Budapest, Váci út 96-98. sz. lesz és ezzel egyidejűleg az 1066 Budapest, Mozsár utca 16. sz. alatti irodánk is az 1133 Budapest, Váci út 96-98. sz. alá költözik. Irodáink elérhetősége, ügyfélfogadási ideje a Kapcsolat menüponton belül az Elérhetőség alpont alatt található.   

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy 1553 Budapest, Pf. 1553/90 sz. alatti postafiókcímünk 2017. május 1-én megszűnik, ugyanakkor 1433 Budapest, Pf. 1140 sz. alatti postafiókcímünk 2017. május 1-ét követően is változatlanul áll az Önök rendelkezésére.   

Megértésüket köszönjük!

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

TÁJÉKOZTATÁS - Általános Üzletszabályzat, Hitelezési Üzletszabályzat, Üzletszabályzat

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezennel értesíteni kívánjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. május 1-el mind a 2016. április 1-jét megelőzően, mind a 2016. április 1-je és 2016. december 31-e között hitelt, vagy lízinget igényelt ügyfelek tekintetében módosul társaságunk Általános és Hitelezési Üzletszabályzata, illetve 2017. január 1-jét követően lízinget igényelt ügyfelek tekintetében módosul társaságunk Üzletszabályzata. A módosítások arra tekintettel váltak szükségessé, hogy új székhelyünk 2017. május 1-től az 1133 Budapest, Váci út 96-98. sz. lesz.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Közlemény - Pénztári szolgáltatás megszüntetéséről

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy pécsi és szombathelyi irodánkban 2017. szeptember 1. napi kezdettel megszűnik a pénztári szolgáltatás és ennélfogva a pénzbefizetési lehetőség. A többi irodánkban változatlanul elérhető a pénztári szolgáltatás. Irodáink elérhetősége, pénztári nyitva tartása a kapcsolat menüponton belül az elérhetőségek alpont alatt található.

Megértésüket köszönjük!

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Tájékoztatás – Mintatájékoztató változás

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank módosította a pénzügyi intézmények által kötelezően alkalmazandó, „A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről” és a „Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól” elnevezésű mintatájékoztatókat (továbbiakban együtt: Mintatájékoztatók). A módosított Mintatájékoztatók 2017. november 2. napjától hatályosak és alkalmazandóak.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

 

Tájékoztatás – Panaszügyintézési szabályzat változásáról

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2017. szeptember 26-től változik a Panaszügyintézési szabályzatunk, melyről ITT olvashat. Ezzel egyidőben a panaszkezelési tájékoztató is változik.

Cofidis Magyaroroszági Fióktelepe

 

Tájékoztatás – díjmentes levelezési cím módosítás

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a levelezési cím módosítás bejelentéséért a díj felszámítást időszakosan elengedjük. A jövőbeni sikeres kapcsolattartás reményében, kérjük Önöket, hogy ha a levelezési címükben változás történt, jelezzék részünkre telefonon, vagy írásban.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Ügyfeleink lehetnek:

 •  
 • Minden 18. életévét betöltött nagykorú, állandó magyarországi lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező természetes személy, akinek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szerint nincs nyilvántartott lejárt tartozása vagy lejárt tartozását már több, mint egy éve rendezte!
 • Minden 18. életévét betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező személy, aki egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, tevékenységét legalább egy éve végzi, és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szerint nincs 30 napot meghaladó fizetési késedelme.
 • Minden Magyarországon legalább egy éve bejegyzett jogi személy, amely hitelképesnek bizonyul és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szerint nincs 30 napot meghaladó fizetési késedelme.

Az igényléshez szükséges okmányok:

Magánszemélyek esetén (lízingbevevő, társ lízingbevevő):

 • Érvényes vezetői engedély (ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy társ lízingbevevőként történő bevonása szükséges).
 • Érvényes személyazonosító igazolvány (vagy útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • Adókártya vagy a NAV által kiállított adószámigazolás.
 • Jövedelemigazolás
 • Alkalmazott esetén
  • az utolsó 2 havi bankszámlakivonat (amely tartalmazza a munkabér jóváírását),
  • munkáltatói igazolás (amely a bank által kért adatokat tartalmazza),
  • 30 napnál nem régebbi, munkáltató által kiállított, valós jövedelmet tartalmazó munkabérjegyzék,
 • Nyugdíjasok esetén
  • nyugdíjértesítő és nyugdíjmegállapító határozat (a jövedelem igazolására),
  • nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat az utalt nyugdíjról.
 • Külföldi állampolgár esetén:
  • magyarországi bejelentett munkahely.

Jogi személy finanszírozása esetén:

 • aláírási címpéldány,
 • a cég székhelyére szóló közüzemi számla,
 • 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat,
 • éves beszámoló,
 • tulajdonos kezességvállalása,
 • kezes esetében NAV igazolás a jövedelemről.

Biztonság

A SIGNAL Biztosító a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Gépjármű Finanszírozási Üzletága (továbbiakban: Cofidis) által finanszírozott gépkocsik számára különlegesen rugalmas feltételekkel nyújt casco biztosítást. A SIGNAL Biztosító a Cofidis ügyfelei számára olyan, nem kötelezően előírt, de rugalmasan kezelt casco biztosítást nyújt, amely a szerződésben vállaltak szerint védettséget jelent az esetlegesen bekövetkező nagyobb károk ellen, sőt még egy totálkár esetén is lehetővé teszi, hogy nagyobb anyagi problémák nélkül lezárhassák a finanszírozási szerződést az ügyfelek.

A Cardif Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti életbiztosítás termékét választhatja minden magánszemély és egyéni vállalkozó (amennyiben az életkora nem haladja meg a futamidő végén a 65. évet), mely a lízingbevevő halála vagy teljes rokkantsága esetén a Cofidis részére fennálló tőketartozást kiegyenlíti (a pontos részleteket a finanszírozási szerződés mellékletét képező ügyféltájékoztató tartalmazza). Léteznek kiegészítő, csoportos hitelfedezeti biztosításaink, melyek közül tetszőlegesen választhat, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon a termékek felől. A Cardif Biztosító Zrt. „Teljes Védelem" terméke a lízingbevevő ideiglenes rokkantsága esetén 24 hónapon keresztül, ideiglenes munkanélkülisége esetén 6 hónapon keresztül fizeti az esedékes lízingrészletet a Cofidis részére (a pontos részleteket a lízingszerződés mellékletét képező ügyféltájékoztató tartalmazza).